Rectangle, Font, Line
Rectangle, Font, Line

Welkom op de website van Tubeworkx (Kamer van Koophandel: 06058657). Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door.

Inhoudsrechten

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Tubeworkx of wordt met toestemming gebruikt en is beschermd onder de internationale auteursrechten en merkenwetgeving. Geen deel van de website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tubeworkx worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd of gepubliceerd in enige vorm.

Aansprakelijkheid

Hoewel Tubeworkx ernaar streeft om accurate en up-to-date informatie te bieden, kunnen wij niet garanderen dat de inhoud van onze website altijd volledig, correct of actueel is. Tubeworkx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Tubeworkx. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor.

Wijzigingen

Tubeworkx behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer en elke andere informatie op de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website van Tubeworkx zal worden beheerst door de wetten van het land waar Tubeworkx gevestigd is, zonder verwijzing naar de conflictregels.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via: info@tubeworkx.com.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 22-3-2024.